Hizmet sürecimizde ortaya çıkan çevre boyutlarını ve iş güvenliğini tehdit eden unsurları belirleyip çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini kontrol altında tutarak, bu etkileri olabildiğince azaltmak için gerekli teknolojiyi kullanırız, çevresel etkilerimizin ve iş güvenliği iyileştirilmesi konusundaki eksikliklerin sürekli açısından şirketimizin faaliyetlerini kapsayan tüm yasa ve yönetmeliklere uyar ve ilgili yayınları takip ederiz.

Çevre kültürünün oluşturulması bakımından doğal kaynakların kullanımı, enerji tüketimi ve firmamızda diğer çevresel unsurları ve iş güvenliği konuları hakkında çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini taahhüt ederiz. Denetimler ve gözlemler sonucu belirlenen aksaklıkların giderilmesini, çevre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.

Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle hareket ederek gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak temel amacımızdır. Herhangi bir nedenden dolayı sağlığa zarar verebilecek durumlardan korunmak, daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde önlemlerimizi almayı taahhüt ediyoruz.

Harun SOLAKOĞLU ve Ersan SOLAKOĞLU